Privacy

Privacy Beleid Boekhandel Wilbro BV.
Boekhandel Wilbro BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. (Dit is overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.) Wij achten het bovendien van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens.Het verzenden van uw gegevens via Internet of door uw online service provider maakt geen onderdeel uit van onze dienstverlening en wij kunnen geen controle uitoefenen op de veiligheid van de verzending met uitzondering van de verzending van uw creditcardgegevens: hiervoor maken wij gebruik van een technologie met veiligheidsfuncties (ssl, https).

Persoonlijke gegevens:
Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Indien besloten wordt wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid kunt u deze wijzigingen altijd terug vinden op deze pagina. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de Wilbro klantenservice.

Hoe beschermen wij onze klanten?
Uw bestelling wordt verwerkt door secure server software (ssl), dit wil zeggen dat uw data wordt versleuteld vóór verzending en verwerking zodat privacy en beveiliging optimaal worden gewaarborgd. De door uw beschikbare gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor u en Wilbro BV. Daarbij worden de veiligheids-procedures zoals deze door de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd strikt in acht genomen