Bedrijfseconomie

Lees ook:
Juridisch
Fiscaal
Vraag en antwoord

G.Rutte: KONMAR & KWEL. De teloorgang van supermarktconcern Laurus
Een spraakmakend en onthullend verslag van de interne stammenstrijd en de oorzaken van het falen van de meest grootschalige formulesanering in de Nederlandse detailhandel, mede gebaseerd op vele interviews met onthutste werknemers, met niets verhullende kritiek op de Raad van Bestuur en de commissarissen. Zie ook www.konmarenkwel.nl
RTC bv        isbn 9090159681                                   170 pag. geb.                                           €  25,00

P.F.Antonissen: Murphy was een optimist

Ondertitel”Hoe ondernemingen door crisiscommunicatie in leven bleven”. Alleen al de foto op de omslag van de stoomlocomotief die dwars door de voorgevel van het Gare Montparnasse in Parijs dendert, is de aanschaf van het boek waard. Deze Vlaamse communicatie-expert weet op boeiende wijze, aan de hand van vele gevallenstudies een inzicht te geven aan leiders van ondernemingen.
Lannoo/Scriptum     isbn 9020944509                       223 pag.                               €  17,95

M.Bullinga: In total self/control.Internet 2005 -2010
Internet trendwatcher Marcel Bullinga is een van de pioniers van het Nederlandse internet en werkt voor de overheid. Hij is een veel gevraagd spreker over de digitale toekomst  en de digitale strategie. Eerder publiceerde hij al twee boeken. In dit nieuwe boek beschrijft hij hoe
Control Web eruit zal zien. Dit zal volgens hem de positie van de burger aanzienlijk versterken en zal de samenleving veiliger en efficiënter maken, volgens deze internetguru.
Voor geïnteresseerden is hij zelf bereikbaar via [email protected].
Ten Hagen Stam       isbn 9044003933             ca.  300 pag              €  32,50 + 6 % BTW

V.Busato,J.Conijn,M.Misset: Topbedrijven van de toekomst.
Journalistieke speurtocht naar de toppers van morgen van het Nederlandse bedrijfsleven in een nieuwe geactualiseerde editie. Aan de hand van een aantal criteria worden de besproken bedrijven gewaardeerd en wordt een inzicht in de bedrijfscultuur verschaft.
Wolters Noordhoff   3e dr.   isbn 9001605079           300 pag.                             €  13,95

S.Chowdhury: De kracht van Six Sigma
een inspirerend verhaal over hoe mensen bedrijfsprocessen kunnen veranderen. Het boek bestaat uit een gefingeerde dialoog tussen twee personen waarbij op heldere begrijpelijke wijze het hele concept van Six Signa uit de doeken wordt gedaan. Onmisbaar “leesvoer”voor een ieder die hierover wil kunnen meepraten.
Financial Times/ P.H.    isbn 9043006386                   122 pag. geb.                   €  17,95

H.v.Dalen,F.Kalshoven (red.): Meesters van de Welvaart
Onverdunde adviezen van Nederlandse top-economen over een aantal huidige economisch-politieke vraagstukken. Hun “beleidsadviezen” richten zich uiteraard tot de lezende kiezer die kort voor de verkiezingen hiermee een handreiking krijgt om een bewuste keuze te maken. Immers uiteindelijk zijn het politieke keuzen en geen “economische waarheden” die bepalen wat te doen staat.
Balans        isbn 9050185754                           232 pag.                                             €  16,50

J.B.R.Gaspersz, A.A.Verhoeff(red.): Nieuwe keuzes in werken
Verzameling van negen”invitaties tot dialoog”over de fundamentele verschuivingen rond werken die momenteel plaats vinden. Behandeld worden fundamentele vraagstukken rond het afstemmen van werk, zorg en vrije tijd of het inspelen op grillige loopbanen. Voer voor vooruitstrevende managers van innovatieve organisaties, met name toegespitst op Nederland.
Kluwer 2001       isbn 9014079966                          213 pag.                                                €  25,00

M.Hammer: De agenda. wat elk bedrijf moet weten om succesvol te blijven.
Bij de recente terugslag voor het bedrijfsleven bleken diverse populaire bedrijfskundige strategieën niet te werken en is er een algemene tendens ontstaan van “back to basics”. Hierdoor is er een hernieuwde belangstelling gegroeid voor goeroes als o.a. Michael Hammer, Peter Drucker etc. In zijn nieuwste boek rekent hij af met de gemakkelijke manier van zakendoen van de negentiger jaren.
Business Contact       isbn 9025415687             239 pag.                                        €  29,90

F.Lekanne Deprez, R.Tissen: Onbevangen ondernemen. De acht kenmerken van ZeroSpace organisaties.
Nederlandstalige versie van “Zero Space; moving beyond organizational limits”, een lovend besproken vernieuwende kijk op organisaties en organisatievormen, geschreven in heldere taaal en voorzien van vele praktijkvoorbeelden. Frank Lekanne Deprez en René Tissen zijn beide verbonden aan KPMG
Scriptum     isbn 9055942375                         224 pag. geb.                                   €  27,95

B.Nooteboom: Vertrouwen
Vormen, grondslagen, gebruik en gebreken van vertrouwen. Filosofisch, bedrijfssociologische verhandeling over het begrip “vertrouwen”. wat betekent “vertrouwen”voor organisaties?  Zijn organisaties betrouwbaar door de mensen die er werken of zijn de mensen die er werken betrouwbaar door de organisatie ?
Academic Service    2002    isbn 9052614083              230 pag.                                     €  24,95

F.Quarles van Ufford: Een bestaan als expatriate. Handleiding voor vertrek.
Onmisbaar praktisch boekje voor een ieder die in het buitenland voor langere tijd gaat werken. Financiële, fiscale, juridische aspecten krijgen veel aandacht, ook betreffende de “achterblijvers”, evenals puur praktische zaken. Ook worden de nodige adressen gegeven.
Een nuttig cadeau voor ieder die uitgezonden wordt of zichzelf uitzendt naar het buitenland.
KIT Publ.   2e dr.      isbn 9068325663                  164 pag.                                      €  13,50

A.Silljé (red.) Waarborging van waarden. Over het samenspel van kwaliteitsmanagement en bedrijfsethiek.
Op basis van praktijkervaringen van consultants wordt een inzicht gegeven in het samenspel tussen bedrijfsethiek en kwaliteitsmanagement. een gedegen Nederlands werk dat tot bezinning stemt.
van Gorcum      isbn 9023237838                 125 pag.                                               €  17,50

G.Soros: Globalisering
George Soros is een an de meest boeiende persoonlijkheden in de financieel-economische wereld. Ooit bracht hij het Engelse pond ten val met zijn uitgekiende valutahandel. Hij heeft echter een duidelijke maatschappelijke visie en is democraat in hart en nieren. Economische rechtvaardigheid is volgens hem slechts in een democratische samenleving mogelijk. Om dit te stimuleren stelt hij een groot del van zijn vermogen ter beschikking. De toenemende globalisering ziet hij als een bedreiging van de democratie.
Contact        isbn 9025415342                        206 pag.                                               €  19,90

P.Stamsnijder: Goed nieuws in kwade tijden. Crisiscommunicatie in de praktijk
Volgens de auteur is nu het “transparantietijdperk”aangebroken, waarin voor een groot publiek zichtbaar wordt wat zich in bedrijven afspeelt. Hij adviseert hoe bedrijven in deze transparantie moeten omgaan met hun communicatie. Bedrijven kunnen zich niet meer veroorloven geheimen te bewaren of zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Een nieuwe markt voor communicatiedeskundigen ????
Academic Service    isbn 9052614067                           184 pag.                          €  24,95

P.Strathern: Dr.Strangelove’s spel. Een beknopte geschiedenis van de economie.
Zeer boeiend leesvoer met een heldere journalistieke beschrijving van een stuk economische geschiedenis dat uitermate levendig beschreven wordt. Een helder inzicht in de huidige economie vereist een stuk ondergrond en inzicht dat dit boek op een begrijpelijke en onderhoudende wijze weet te verschaffen.
Contact        isbn 9025413765                                304 pag.                                       €  32,95

A.N.P.Veken, R.G.Franssen: Bedrijf te koop
Ingrijpend gewijzigde en geactualiseerde nieuwe editie van deze uitermate praktische handleiding voor de koop, verkoop en buy-out van bedrijven.
Business Contact    6e dr.     isbn 902541530X         280 pag. geb.                        €  34,90

B.Vlugt”Topwerkgevers voor ingenieurs
Journalistiek werk met een overzicht en waarderingsscore van de belangrijkste technische bedrijven in Nederland.
Wolters Noordhoff    3e dr.    isbn 9001605109       203 pag.                                €  13,95

Management vaardigheden

D.Andriessen, R.Tissen: De verborgen waarde van kennis
Een praktische methode voor de waardebepaling van kennis in ondernemingen. Immateriële
activa als competenties, klantenbestanden, merken, netwerken, vakkennis, technologie etc. vormen tegenwoordig een groot deel van de waarde van een onderneming.
Pearson/Financial Times    isbn 9043004022            206 pag. geb.                        €  27,95

H.Bakker, J.Helmink: Succesvol integreren
Zeer praktiche handleiding voor het integreren van organisaties en ondernemingen, fusie- en overname-management. veel fusies mislukken, daarom worden hier praktijkervaringen gebundeld, geanalyseerd en omgewerkt tot verstandige integratieadviezen.
Financial Times/Prentice Hall     isbn 9043004960      216 pag. geb.       €  36,95

C.Buitenhuis: Boekhouden voor iedereen
Nieuwe, aan de Euro aangepaste editie van deze handige inleiding voor een ieder die de basis van het boekhouden behoort te beheersen.
Academic Service   isbn 9052614121       2e dr.               176 pag.                  €  17,96

Th.v.d.Bijl, J.Pool: Sturen op competentieontwikkeling (Zorgmanagement in de praktijk. Nr.1)
Een praktische handleiding voor leidinggevenden in instellingen voor zorg en welzijn. Een uitermate praktisch boekje dat raad geeft bij het sturen op ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers in de zorgsector.
Bohn Stafleu         isbn 903132566X                           125 pag.                            €  23.00

L. de Caluwé e.a. :Essenties van organiseren, managen en veranderen
Ondanks de knullige titel ( vgl. essentials of..) een uitermate praktisch boek voor magers van kleine en grote organisaties uit overheid en bedrijfsleven. De auteurs hebben hun sporen verdiend bij Twijnstra Gudde en gaan uit van gevestigde opvattingen en technieken die hun waarde bewezen hebben.
Scriptum Management   isbn 9055942472               182 pag. geb.             €  24,90

M.Dekkers e.a. : De succesvolle projectmanager.
Zeven instrumenten voor een geslaagd project. Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat bijna 70 % van alle projecten niet succesvol verloopt. Uit de praktijk wordt hier op zeer compacte wijze een handreiking gegeven om een project te laten slagen.
Kluwer                 isbn    9014087845                          143 pag.                               €  22,50

D.C.Dorr: Presteren met processen. Procesmanagement voor dienstverlenende organisaties.
Veruit de meeste literatuur over kwaliteit en procesmanagement betreft productiebedrijven. Juist de dienstverlenende sector, profit en non-profit, heeft uitermate veel te maken met kwaliteitszorg en procesmanagement, het is namelijk mensenwerk. Dit boek is dan ook geheel toegespitst op deze sector , met vele herkenbare voorbeelden en gebaseerd op jarenlange praktijkervaring.
Kluwer        isbn 901409311X                                     163 pag. geb.                           €  22,75

A.P.Dreimuller: Het ondernemingsplan en de balanced scorecard.
Geen nieuwe managementtheorie maar een toepassing van bestaande theorieën en algemeen aanvaarde inzichten in het hedendaagse management vindt men in dit uitvoerige handboek. Het raamwerk van het boek bestaat uit de waardeketen van Porter met als rode draden erdoorheen de cyclus van beleid maken  en de balanced scorecard. De auteur is uiterst actief als organisatieadviseur en interim manager en verzorgt vele lezingen en cursussen.
Academic Serice        isbn 905261394X                           282 pag. geb.                €  32,96

N.Eggermont, A.van Galen: Beginnen met leidinggeven. Op weg naar effectief leiderschap.

De overstap of promotie naar een leidinggevende functie gaat lang niet iedereen makkelijk af. Op eens leiding te moeten geven aan je vroegere collega’s valt velen zeer moeilijk. Na het eerste enthousiasme valt men vaak in een gat en wordt “leiden” soms zelfs “lijden”. Dit boek helpt deze nieuwe rol in de organisatie met succes in te vullen waarbij de nadruk ligt op het inspireren en stimuleren van de medewerkers/
Thema      isbn 905871201X                                          143 pag.                                  €  18,40

R.Foster,S.Kaplan: Excellent ondernemen
De noodzaak tot een straegie van transformatie. De auteurs, uit de McKinsey-stal, putten uit meer dan 35 jaar onderzoek bij 1000 ondernemingen in 15 industrieën.  uit deze enorme hoeveelheid gegevens is gebleken dat zelfs de best geleide en meest bewonderde ondernemingen hun marktniveau niet langer dan 10 à 15 jaar kunnen handhaven. Ondernemingen moeten dus leren dynamisch en reactief te zijn om succesvol te blijven. Een uiterst boeiend en uitvoerig gedocumenteerd handboek voor de moderne ondernemer.
Pearson/Financial Times       isbn 9043005312             300 pag. geb.                    €  36,95

P.v.Herwaarden: E-Business. Uitdagingen voor de internal auditor
Deel 11 in de serie “Auditing in de Praktijk” bevat een “managerial”benadering  van een       e-business-omgeving. Daartoe zijn talloze checklists, schema’s, bronvermeldingen en casebeschrijvingen opgenomen.
Kluwer      isbn 9031221988                                  139 pag.                                   €  27,65

J.de Jong, R.Kerste: De kracht van het idee
Betere resultaten halen door innovatief gedrag van medewerkers. Resultaat van een project in MKB bedrijven dat bevestigt dat de kennis en de ideeën van medewerkers een belangrijk kapitaal voor bedrijven vormen, een voorwaarde om te kunnen innoveren. Wordt hiermee de stelling van I.B.A.E.Meeuwsen (Univ.Utrecht) “Mensen hebben een natuurlijke weerstand tegen ideeën waar ze zelf niet opgekomen zijn” doorbroken ?
Academic Service    isbn 9052614202                    113 pag.                                  €  18,95

G.Keijzers, F.Boons,R.v.Daal: Duurzaam ondernemen
 – Strategie van bedrijven
Verslag van een onderzoek naar de beheersing van de milieukwaliteit in en om bedrijven, gebaseerd op een onderzoek bij elf belangrijke bedrijven in diverse sectoren.
Kluwer    isbn 9014089716                                      150 pag. geb.                         €  30,90

G.Keijzers,R.Jeurissen: Duurzaam ondernemen – Toekomstethiek in dialoog
Onderzoek naar de morele verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor toekomstige generaties. Aan de hand van twee case-studies, het Nederlands aardgasbeleid en de aanleg van de A-73 in Limburg wordt de omgang met het natuur- en milieukapitaal geanalyseerd. Duidelijk worden de controversen aangegeven tussen het korte termijn economisch denken en het lange termijn duurzaamheidsdenken.
Kluwer     isbn 9014075243                                 150 pag. geb.                             €  30,90

Milieunormenboek 
Bedrijven en instellingen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten op milieugebied. De regelingen en normen zijn in de loop der jaren voor velen totaal ondoorgrondelijk geworden. In deze uitgave zijn de onderwerpen alfabetisch gerangschikt en voorzien van verwijzingen nar betreffende instanties, wetgeving en andere info. Dit alles uitemate gebruiksvriendelijk gepresenteerd ten behoeve van het bedrijfsleven. Dit naslagwerk zal elk jaar in een bijgewerkte editie verschijnen. Een onmisbaar stuk bedrijfsgereedschap.
Kluwer     isbn 9014084536                                 211 pag.                                   €  95,00

L.Pater e.a. : Implementeren. Het speelveld in de praktijk.
Gedegen Nederlands studieboek over het implementeren van veranderingen en reorganisaties. Ervaringen en lessen van consultants van Pentascope, het bureau voor implementatie, zijn bijeengebracht. Dwars door het boek loopt de Varitel-case van KPN als rode draad.
Lemma     isbn 9051898428                                   280 pag.   geb.                            €  35,-

J.Pfeffer, R.I.Sutton: De kloof tussen weten en doen. Hoe slimme ondernemingen kennis in actie vertalen.
Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat succes vaak bepaald wordt door het implementeren van wat al bekend is, in plaats van het aannemen van nieuwe manieren om dingen te doen. in de praktijk blijkt helaas dat handelen vaak vervangen is door praten erover en zoals bekend “praatjes vullen geen gaatjes”. Dit zeer boeiende boek bespreekt, zijnde een vertaling, helaas vrijwel uitsluitend Anglo/Amerikaanse situaties, waardoor er voor ons nogal wat vanzelfsprekendheden als nieuwe wijsheden worden aangedragen. Maar gezien de rappe veramerikanisering van het Nederlandse management is dit een nuttig werk om kritisch na te lezen.
Scriptum      isbn 9055942588                                 225 pag. geb.                          €  34,95

B.Rittger e.a. (red.): Account Management. Het beste uit Praktijkboek Sales
Handige selectie van de beste artikelen uit het losbladige Praktijkboek Sales over het onderwerp account management.
Kluwer   isbn 9014083718                                    147 pag.  geb.                            € 29,00

F.Soeterbroek (red.) ; Onderhandelen voor managers
Zeer leesbaar, praktisch boekje waarin het motto “getting to yes” op diverse manieren door verschillende auteurs wordt benaderd met de nodige sprekende praktijkvoorbeelden.
Kluwer    isbn 9014091168                                 214 pag.                                      €  31,09

H.J.Tepper,F.A.Mulder; Resultaatgerichte bedrijfsvoering/ RGB
Nieuwe editie van deze klassieker over Business Performance Management, met een volledig instumentarium hiertoe en geheel software ondersteund met Organiscript. In een nieuw hoofdstuk wordt ingegaan op het ontwikkelen en operationaliseren van de strategie en op de essentie van organiseren: delegeren en coördinatiemechanismen. Ook zijn er nieuwe hoofdstukken over strategisch en operationeel kwaliteitsbeleid en over realisatie: doen en leren.
Kluwer    isbn 901408336X              6e druk            ca. 270 pag. geb.                   €  29,30

L.Wapperom,J.Warmerdam: Zelfstandig ondernemen zonder personeel
Beknopte praktische handleiding voor de zzp-er, waarvan er in Nederland ca. 300.000 actief zijn. er wordt een duidelijk overzicht gegeven van de rechten en plichten t/o diverse overheidsinstanties en van de fiscale faciliteiten van de zzp-er.
Kluwer      isbn 9020025058                                   103 pag.                                  €  10,00

G.Wijnen, Th.v.d.Tak: Programmamanagement. Sturen op samenhang
Hoe kunnen managers hun mensen doelgericht laten samenwerken in een dynamische omgeving, met name als mensen tijdelijk in netwerken met elkaar moeten samenwerken ?
Kluwer      isbn 9014092938                                        134 pag.                             €  32,50

G.Wijnen, W.Renes, P.Storm: Projectmatig werken
Nieuwe geactualiseerde editie van deze klassieker, oorspronkelijk al uit 1984 over PMW waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement en proces-en programmamanagement de aandacht krijgen.
Spectrum   2001       18e dr.    isbn 9027469059                    269 pag.                            €  23,95

Coaching

J.T.Straub: Lastige mensen coachen
Leuk cadeauboekje met tips van insiders om met lastige mensen om te gaan, ondergeschikten, collega’s en superieuren. Ook een zelfanalyse voor de irritante lezer komt tersprake.
E-Com Publ.   2e dr.       isbn 9076903085                      89 pag.                  €  10,90

Consultancy & Organisatieadvieswerk

K.Bennebroek Gravenhorst: Sterke staaltjes van samenwerking.
Survey-feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij organisatieverandering. Zeer uitvoerige Amsterdamse dissertatie met zes diepgaande case studies van belangrijke organisatieveranderingen. Door de zeer gedegen aanpak en de survey-feedback een must voor organisatieadviseurs, zijn geld dubbel en dwars waard.
Kluwer      isbn 9014093063                                     485 pag.                         €  29,00

P.Block e.a.: Feilloss adviseren. Praktijkboek
Gids voor het begrijpen van uw eigen deskundigheid. Een handboek voor mensen die advieswerk verrichten, maar tevens voor degene die gebruik maakt van adviseurs. Peter Bloch geldt als een “goeroe”op het terrein van het advieswerk. Helaas is dit slechts een vertaling in het Nederlands en zijn de vele voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk.
Academic Service      isbn 9052613869                        380 pag.                            €  37,95

G.Schuiling: De chemie van organisatieverandering
Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties. Uit een studie over drie veranderingsprojecten in een middelgrote Nederlandse multinational is is gebleken dat het mogelijk is de effectiviteit van organisaties te verbeteren en tegelijkertijd de competentie van de betrokken individuen te ontwikkelen. Vele managers verwachten van hun medewerkers een “niet-hiërarchisch en empowered gedrag” maar houden tegelijkertijd de hiërarchie stevig in stand. De tegenstelling leidt dan ook vaak tot hevige conflicten en confrontaties. In dit gedegen werk wordt compact en boeiend weer gegeven hoe men dit probleem kan aanpakken.
Kluwer    isbn 9014084854                                  156 pag.                                     €  24,50

A.Twijnstra, D.Keuning, L.de Caluwé : Organisatieadvieswerk
Handboek voor organisatieadviseurs, directeuren, managers, bestuurders en anderen die met organisatieadviseurs te maken krijgen. De namen van de auteurs en hun praktijkervaring staan hier garant voor een gezaghebbend werk. Voor degenen die het organisatieadvieswerk willen gaan bedrijven is dit een onmisbare inleiding.
Kluwer      isbn 9014088574                                       346 pag.                              €  43,50

Personeelsbeleid

T.Dobbelaar, J.Plomp: Hoe voorkom ik RSI bij mijn medewerkers ?
Praktische handleiding om deze beroepsziekte organisatiebreed aan te pakken en schadeclaims te voorkomen.
Thema       isbn 9058710920                             95 pag.                                          €  18,95

J.Schutte,R.Leijten: RSI. Wrijven helpt niet, wat wel ? 
Handzaam boekje met 50 tips ter voorkoming van de gevreesde RSI. Het niet naleven van deze aanwijzingen kan wellicht leiden tot een grotere vorm van aansprakelijkheid van het bedrijf en de leiding.
Kluwer        isbn 9014083947                             72 pag.                                        €  16,50

L.Wijchers,L. v.d. Broek: Werving,  selectie & introductie
Handzaam, wellicht onmisbaar, praktisch boekje voor het werven en aannemen van personeel.
Vol met handige checklists, tips, juridische aspecten, voorbeeld van arbeidsovereenkomsten, literatuurverwijzigen etc. is dit het boek dat veel tijd, geld en frustratie kan besparen bij het aanvullen van het personeelsbestand.
Kluwer    isbn 9014087624                                  140 pag.                                     €  21,35

Marketing & Sales

M.Dingena: Key-account management
Vlot leesbaar gedegen boek, geschreven voor het onderwijs, waarin de hele opzet en aanpak van het momenteel weer in de belangstelling staande “key-account management” geanalyseerd wordt.Een must voor iedere leidinggevende op een dergelijke afdeling.
Kluwer        isbn 9014088833                                 253 pag.                                  €  34,00

Ph.Kotler e.a. : Marketing in beweging
Een nieuwe kijk op winst, groei en verwachting uit de koker van deze marketing-goeroe. Niet de schaarste aan producten, maar de schaarste aan klanten dwingt ertoe marketing de belangrijkste drijfveer van de strategische planning te maken.
Academic Service       isbn 9052614180                            178 pag. geb.               €  29,95

R.van Kralingen: Brand World. Rethinking branding.
Niet Brand’s bier, maar Lingen’s Blond wordt genoemd als voorbeeld ( een misser van de auteur ?) in dit compacte boekje vol visies en opvattingen over de economische en matschappelijke rol van management, marketing en vooral merken. Een Nederlandse, met zeer Amerikaanse aanpak, tegenhanger van Naomi Klein”s “No Logo”. Goed leesvoer voor de marketeer, al is het alleen al om zijn Amerikaans-Engels vakjargon op te halen.
Kluwer      isbn 9014090862                                    174 pag.                                €  30,00

J. Niessen: OnlineMediaplanning
“Be Inspiring, Be Creative, Be Convincing” tooit de omslag met een fraaie foto van de auteur.
Adverteerders bespreken in diverse cases hun ervaringen met verschillende advertentiemogelijkheden van het internet en motiveren waarom zij juist voor die manier van adverteren hebben gekozen.. daardoor krijgt men ook een duidelijk en volledig overzicht van alle partijen en mogelijkheden in die markt.
Kluwer/ Adformatie     isbn 9014085214              167 pag. geb.                            €  23,50

Th.Poiesz, F.van Raaij: Synergetische marketing.
Een visie op oorzaken en gevolgen van veranderend consumentengedrag. De synergie in de marketing moet leiden tot langetermijn relaties met consumenten. Door toepassing van een aantal technieken wordt een strategie ontwikkeld die leidt tot veranderingen in consumentengedrag en meer voorspelbare consumenten.
Financial Times/Prentice Hall    isbn 9043005185        204 pag. geb.                  €  27,95

K.W.Weima: Webvertising. Tools voor een effectieve campagne
Deze praktische handleiding is gebaseerd op een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van webvertising in het kader van een afstudeerproject aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Aan de hand van veel casuïstiek wordt op een heldere wijze meer inzicht geboden in deze mistige materie waar iedereen elkaar lijkt na te praten.
Kluwer/Adformatie      isbn 9014087225                       163 pag. geb.                   €  23,50

R.Woelinga: Direct marketing ( Adfo Begrippen)
Handzaam beknopt zakboekje met alle relevante 9 meer dan 500) begrippen m.b.t. direct marketing als piggyback, bangtail, lead qualification en vele afkortingen als b.v. CLI.
Kluwer                 isbn 9014075162                   104 pag.                                       €  19,95

Financieel Management & Dienstverlening

K.Dullemond, F.Schreurs: De tussenpersoon in bedrijf. Spiegel voor het assurantiekantoor
Onmisbaar handzaam werkje voor de ondernemer in de financiële dienstverlening, met vele kengetallen, wettelijke kaders, waarderingsmethoden etc.
Kluwer     isbn 9031221600                                   120 pag.                                   €  23,82

Beleggen & Geldzaken

C.J.G.M.Hendriks (red.) : Obligatiebeleggingen ( Professioneel Beleggen 5)
Volumineus handboek met 29 professionele bijdragen over alle aspecten van het beleggen in obligaties. Het boek is onderverdeeld in hoofdstukken over : obligatiemarkten, portfoliomanagement, risico’s, en indices en performance-meting. een must voor institutionele en professionele beleggers.
Kluwer         isbn 9020024930                       670 pag. geb.                                   €  69,00

C.J.G.M.Hendriks (red.): Performance-meting en benchmarking (Professioneel Beleggen 2) 
Bij vermogensbeheer speelt de performance een steeds grotere rol. Maar hoe wordt deze gemeten ? Volledig geactualiseerde editie van dit succesvolle handboek voor de praktijk.
Kluwer     isbn 9020024620        2e dr.                 606 pag. geb.                            €  74,00

Persoonlijke Financiële Planning

Jaargids Persoonlijke Financiën 
Praktische handleiding voor een optimale financiële planning voor particulier, huiseigenaar, ondernemer etc. De onderwerpen betreffen : belastingen, sparen en beleggen, pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen, juridische aspecten, financiering  en sociale zekerheid. De nodige rekenvoorbeelden zijn opgenomen.
Kluwer        isbn 9031220728                        136 pag A4 formaat                         €  29,95

M.Langbroek: Het spel met de fiscale boxen
Uit de praktijk geschreven heldere handleiding voor elke particulier die meer wil weten van het nieuwe belastingstelsel.  Het boek is ook bij uitstek geschikt als voorbereiding op een gesprek met de financieel adviseur. een uitgave van het Financieel Dagblad.
Business Contact    isbn 902541107X                    144 pag. geb.                           €  19,50